• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ehdotukset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uusiksi rahoitusmalleiksi eivät takaa vakautta

18.12.2018 - 10.21 Lausunto
Kuvituskuva

Korkeakoulujen rahoituksen vakaus ja ennustettavuus voi vaarantua, jos hallituksen esitykset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleista toteutuvat.

OAJ:n mielestä korkeakouluille pitää turvata perusrahoitus, tuloksellisuusrahoitus ja strateginen rahoitus. Nyt ehdotetusta mallista puuttuu perusrahoituksen eli ns. sitomattoman rahan osuus, jolla korkeakoulun rahoituksellista toiminta-autonomiaa voitaisiin vahvistaa ja nykyinen toiminta ottaa huomioon.

OAJ katsoo, ettei tutkintojen määrään sidottu rahoitus ole perusrahoitusta. Perusrahoitusta on esimerkiksi opiskelijamääriin sidottu rahoitus, jolloin se on hyvin ennakoitavissa.

Rahoitusmallin ei pitäisi ohjata yliopistoja tai ammattikorkeakouluja kilpailemaan toisiaan vastaan. Nykyinen ja ehdotettu rahoitusmalli ei takaa laatua. Pikemminkin se ohjaa korkeakouluja tuottamaan sitä mitä mitataan – ei laadun, vaan määrän ehdoilla. Nyt ne juoksevat kilpaa ylläpitääkseen suhteelliset osuutensa eri indikaattoreiden muodostamista rahoituskoreista, kun lähtökohtana pitäisi olla yhteistyö.

Henkilöstön näkökulmasta rahoitusmalli ei ole vain rahanjakomalli.

­– Jos korkeakoulujen, niiden yksiköiden tai yksittäisten työntekijöiden työ ei tuota mallin edellyttämiä suoritteita, rahoitus vähenee varmasti, arvioi OAJ.

Indikaattoreiden muutokset näkyvät aina henkilöstön työn muutoksina, sillä henkilöstö tuottaa rahoitusmallin mukaiset uudet tai uudelleen määriteltävät suoritteet. Mallien vaikutuksia henkilöstöön ja työhyvinvointiin ei ole arvioitu riittävästi.

OAJ:n lausunto yliopistojen rahoitusmallista
OAJ:n lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista