• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eriävä mielipide OKM:n loppuraporttiin korkeakoulujen rahoituksesta

24.10.2018 - 12.30 Lausunto
Kuvituskuva

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Tieteentekijöiden liiton, näkemyksen mukaan korkeakouluille ehdotetut uudet rahoitusmallit eivät täytä tavoitetta tuottaa riittävää vakautta yksittäisen korkeakoulun rahoituksen kehittymiseen. Visiotyöskentelyssä ei ole riittävästi käytetty hyväksi tilaisuutta uudistaa rahoitusjärjestelmää niin, että siitä tulisi yksinkertaisempi ja vakaampi. Ehdotetuissa malleissa on jopa päinvastaisia elementtejä.

Luonnoksessa ehdotetut rahoitusmallit perustuvat kansainvälisesti poikkeuksellisen korkeaan tulosrahoituksen osuuteen, ja sen tulospainotteisuus on lisääntymässä entisestään. Lähes kaikissa maissa korkeakoulut saavat julkisen perusrahoituksensa suurina kokonaisuuksina.

Tässä suhteessa tarkasteltuna ehdotettu malli ei ole henkilöstöjärjestöjen mielestä nykyistä mallia parempi. Nyt esitetyt muutokset ovat ristiriidassa tuoreen korkeakoulu-uudistuksesta tehdyn arvioinnin kanssa, jonka tulosten mukaan korkeakoulujen autonomian vahvistaminen edellyttäisi niiden rahoituksellisen autonomian vahvistamista.

Tämän lisäksi huomionarvoista on se, että korkeakoulujen rahoitusjakoperusteet ovat vaihdelleet viimeisen kymmenen vuoden aikana useasti. Tämä on vähentänyt korkeakoulujen toiminnan ja kehittämisen vakautta ja ennakoivuutta.

Lataa ja lue koko lausunto