• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutus edistää kotoutumistavoitteiden saavuttamista

23.11.2018 - 10.27 Lausunto
Kuvituskuva

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi kotoutumisen edistämisestä. Lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. OAJ:n mielestä tavoitteet saavutetaan parhaiten koulutuksella.

Erityisesti kielikoulutuksen merkitys kotoutumisessa on erittäin tärkeä.

Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaukseen pitää ottaa mukaan koulutetut opettajat yhteistyössä työvoima-asioista vastaavan tahon kanssa. Kotoutumissuunnitelmien sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on otettava mukaan aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajat.

Moniin vastaanottokeskuksiin on palkattu ohjaajia. Vapaaehtoistyöntekijöillä on ollut oma panoksensa toimintaan. Lakia tulisi muuttaa siten, että vastaanottokeskuksiin palkattaisiin opettajia ohjaajien sijasta tai velvoitettaisiin vastaanottokeskuksia tekemään yhteistyötä paikallisen aikuiskoulutuksen järjestäjän kanssa.

Alle kouluikäisten kotoutumisen edistämisessä varhaiskasvatus on merkittävää. Myös oleskelulupaa ja rekisteröintiä odottavien alle kouluikäisten pitäisi päästä pedagogiseen varhaiskasvatukseen samalla tavalla kuin kouluikäiset pääsevät perusopetukseen. Perusopetuksen valmistavan opetuksen tulisi olla maahanmuuttajataustaisen lapsen ja nuoren subjektiivinen oikeus.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa