• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutusleikkaukset vesittäneet hyvää lapsipolitiikkaa

22.08.2018 - 00.00 Lausunto

Koulutusleikkaukset ovat vesittäneet muuten hyvään suuntaan edennyttä lapsipolitiikkaa, arvioi OAJ lausunnossaan lapsiasianvaltuutetulle hallituskauden 2015–2019 vaikutuksista alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja Suomen kansalliseen lapsipolitiikkaan.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on antanut lausunnon lapsiasiainvaltuutetulle hallituskauden 2015–2019 vaikutuksista alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja Suomen kansalliseen lapsipolitiikkaan. OAJ toteaa, että tällä hallituskaudella on uudistettu mittavasti kaikkia asteita pääsääntöisesti hyvään suuntaan.
 
Mittavat koulutusleikkaukset ovat kuitenkin vaikeuttaneet uudistusten toimeenpanoa, lisänneet eriarvoisuutta ja heikentäneet koulutuksellista tasa-arvoa, kasvatus- ja koulutuspalveluiden laatua ja määrää sekä sen tuottamaa hyvinvointia.
 
Vaikka kahtena viime vuonna on vähitellen tehty oikeansuuntaisia koulutuspanostuksia, ovat ne vain murto-osa alan perusrahoituksen leikkauksiin verrattuna. Lausunnossa on tarkemmin analysoitu hallituskauden lapsipolitiikkaa materiaalisen elintason, koulun- ja oppimisen, kasvuympäristön turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan tarjoaman tuen ja suojelun näkökulmista.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa