• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lakiluonnos lupaa lisää laatua varhaiskasvatukseen

15.03.2018 - 00.00 Lausunto

OAJ:n mielestä valmisteilla oleva varhaiskasvatuslain uudistus edistäälakiin kirjattujen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista, ja tukee henkilöstön hyvinvointia ja ammatissa kehittymistä.

Keskeisin varhaiskasvatuksen laatua edistävä uudistus on OAJ:n mielestä päiväkotien henkilöstön osaamis- ja koulutustason nosto.
 
Lakiluonnoksesta antamassaan lausunnossa OAJ nostaa esiin muun muassa tarpeen lisätä lastentarhanopettajien koulutusmääriä.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa