• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lukion kehittäminen on tärkeää ja uusi laki tarpeellinen

18.04.2018 - 00.00 Lausunto

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lukion kehittämistä tärkeänä ja tukee uuden lukiolain säätämistä. Uuden lain valmistelu on tehty huolellisesti, laajasti eri tahoja kuunnellen ja valmisteluun osallistaen. Niinpä lopputuloskin on pääosin erittäin hyvä.

OAJ:n keskeiset huomiot uudesta lukiolaista
  • Opinto-ohjauksen tehostamisella ja erityisopetuksen saamisella lukiolakiin on laaja kannatus
  • Lukion profiilin kirkastaminen korkeakouluyhteistyötä tehostamalla on perusteltua
  • Kaikkea ei ole lähdetty muuttamaan, mikä on järkevää
  • Rajaton ylioppilaskirjoitusten uusimismahdollisuus ei ole toimiva ratkaisu
  • Lukiokoulutuksen suurin haaste on riittämätön rahoitus
  • Lukion kehittämistä on tuettava ja jatkettava myös uuden lain säätämisen jälkeen
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa