• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ haluaa ammatillisen koulutuksen rahoituksen kuntoon

06.06.2018 - 00.00 Lausunto

OAJ vaatii ammatillisen koulutuksen lakimuutoksilta rahoituksen epäkohtien korjaamista ja resurssien turvaamista annettujen tavoitteiden mukaisiksi.

OAJ oli sivistysvaliokunnan kuultavana ammatillisen koulutuksen lakiin esitetyistä muutoksista.
 
OAJ kannattaa vain osaa muutosesityksistä. Osaa OAJ esittää siirrettäväksi. OAJ kannattaa tiettyjen tutkintojen osaamisalojen rajaamista siten, että koulutuksen järjestäjällä säilyy järjestämislupa tutkinnon muiden osaamisalojen koulutuksen ja tutkinnon antamiseen. Koulutuksen laatu on varmistettava ja järjestämisedellytysten oltava järjestämisluvan saaneella kunnossa. Tärkeää on myös turvata koulutuksen saatavuus maan eri puolilla. Muutosesitys edellyttää näitä tutkintoja koskevan tiedottamisen tehostamista ja lisäystä opinto-ohjaukseen.
 
OAJ kannattaa varainhoitovuoden aikaisen  rahoituksen  varmistamiseen liittyvää ehdotusta. OAJ vaatii ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön nopeaa arviointia ja korjaaviin toimiin ryhtymistä. Uusi lainsäädäntö on todella monimutkainen ja tekee koulutuksen kehittämisen ja ennakoinnin mahdottomaksi.
 
OAJ ei kannata tässä vaiheessa esitystä SORA-lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista ja pitää nykytilan säilyttämistä selkeämpänä. SORA-lain säädöksiin liittyvä selvitystyö on meneillään ja muutosten toimeenpano on tehtävä kokonaisuudessaan kun selvitystyön tulokset ovat käytettävissä. 
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa