• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ haluaa korkeakouluille kunnon eväät jatkuvan oppimisen toteuttamiseen

16.11.2018 - 09.00 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä tilauskoulutuksen varaan ei kannata asettaa liian suuria toiveita, sillä pienillä yrityksillä on harvoin varaa kouluttaa työntekijä omilla rahoillaan.

OAJ oli kuultavana perjantaina 16.11 sivistysvaliokunnassa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.

Lakimuutoksilla pyritään vastaamaan esimerkiksi jatkuvan koulutuksen haasteeseen. Myös OAJ:n mielestä jatkuvan koulutuksen haaste on niin mittava, että korkeakouluilla on vastuu ja velvoite olla mukana.

Esityksissä korkeakouluille annetaan lisää vapautta toteuttaa koulutusta myös maksullisena toimintana.

OAJ:n mielestä suomalaisten osaamisen vahvistaminen vaatii, että tutkintoon johtava koulutus säilyy edelleen maksuttomana. Tilauskoulutusta ei saa järjestää siinä tarkoituksessa, että korkeakoulu voisi kiertää koulutusvastuun ja opiskelijavalintoja.

Lisäksi täytyy muistaa, että Suomen vajaasta 290 000 yrityksestä alle 10 työntekijän yrityksiä on 93,9 %. Harvalla pienellä yrityksellä on varaa ostaa työntekijälleen tuhansien eurojen suuruista koulutusta. Todelliset sisällölliset koulutustarpeet sekä yritysten taloudelliset investointimahdollisuudet ja -valmiudet pitää olla tiedossa, kun koulutuksia suunnitellaan.

Nyt ajattelu lähtee siitä, että yhteiskunta kouluttaa, yritykset maksavat veronsa ja osallistuvat näin koulutusten rahoitukseen. Se, että yritykset osallistuisivat maksamalla koulutukset suoraan korkeakouluille, tarkoittaa syvällistä toimintakulttuurin muutosta, johon tarvitaan aikaa.

Koulutettavien määrän, täydennyskoulutusvaihtoehtojen ja yhteistyökumppaneiden lisääminen tarkoittaa aina lisää koulutussuunnittelua, ohjauspalveluja ja hallinnollista työtä.

Rahoituslaskelmien on oltava realistisia ja vaikutukset henkilöstöön on tunnistettava.

Kun korkeakoulutuksen vastuuta jatkuvasta oppimisesta lisätään, pitää huolehtia myös korkeakoulujen opetushenkilöstön työhyvinvoinnista ja ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä.

Rahoitusta katkuvan oppimisen lisätehtävän hoitamiseen ei voida enää ottaa korkeakoulujen perusrahoituksesta, vaan sen on tultava kehyksen ulkopuolelta.

Uudistustyön pohjaksi tarvitaan kunnolla toteutettu vaikuttavuusarviointi. Lisäksi OAJ haluaa, että opetusministeriö antaa sivistysvaliokunnalle selvityksen lain vaikutuksista kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Lataa ja lue koko lausunto