• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ haluaa sisäilmasta sairastuneille nykyistä parempaa turvaa

15.02.2018 - 00.00 Lausunto

OAJ ehdottaa lausunnossaan lisäyksiä hallituksen käynnistämään Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan. Ehdotusten tavoitteena on parantaa sisäilmasta sairastuneiden koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työntekijöiden asemaa ja turvaa ja poistaa haitalliset sisäilmaongelmat.

Järjestön mielestä toimenpideohjelmassa kannattaa keskittyä uudis- ja korjausrakentamisen laatuun, rakentamis- ja suunnitteluvirheiden sanktioinnin kehittämiseen sekä rakennusvalvonnan oleelliseen nopeuttamiseen ja tehostamiseen erityisesti silloin, kun rakennushankkeet ovat julkisia.

Lisäksi OAJ ehdottaa, että (julkisten) rakennusten omistajille ja ylläpitäjille tulee toimenpideohjelmassa selkeä ohjeistus siitä, mitä huonokuntoiselle 1960–80-luvun rakennuskannalle kannattaa tai ei kannata tehdä ja miten toimitaan rakennus- ja suunnitteluvirheiden estämiseksi hankintaprosessissa ja rakennuksen vastaanottovaiheessa.

Lisäksi OAJ edellyttää, että toimenpideohjelmassa otetaan paremmin huomioon kaikki jo tutkittu tieto sisäilmaongelmien laajuudesta, ongelmien merkityksestä terveydelle ja ongelmien kansantaloudellisista vaikutuksista.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa