• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ huolissaan koulutuksen rahoituksen laskusta

28.09.2018 - 15.22 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ huomauttaa lausunnoissaan koulutustoimialan rahoituksesta ensi vuodeksi, että koulutuksen puutteelliset resurssit vaarantavat opetusalan työn turvallisuutta ja oppijoiden hyvinvointia. Suomalaisen koulutuksen laatu ja tasa-arvoisuus on heikentynyt tehtyjen leikkausten vuoksi, eikä tilannetta saada kuntoon ilman tuntuvia panostuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus laskee ensi vuonna 161 miljoonaa euroa vuoteen 2018 verrattuna. Rahoituksen lasku kohdistuu pääasiassa koulutukseen. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitukseen vaikuttaa ensi vuonna myös valtionosuuksien pieneneminen suhteessa kustannustasoon.
 
OAJ pitää hyvänä, että hallitus on kohdentanut korjaustoimia joihinkin koulutusjärjestelmämme kipukohtiin ja että myös tärkeitä uudistuksia on pantu toimeen. Esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiotoiminta, haastavien alueiden päiväkodit ja koulut sekä lukiouudistuksen toimeenpano saavat ensi vuonna lisää rahaa. Rahaa on tulossa myös varhaiskasvatuksen ja lukion uuden lainsäädännön toimeenpanoon.
 
OAJ:n lausunnossa on ehdotuksia siitä, miten rahoitus tulisi parhaalla tavalla kohdentaa. OAJ myös korosti, että budjetissa pitäisi lisäksi osoittaa lisää rahaa joustavaan perusopetukseen, avoimeen ammatilliseen koulutukseen, jatkuvaan oppimiseen sekä ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen lisäämiseen ja henkilökohtaistamiseen. Myös perusopetuksen tasa-arvorahaan OAJ esitti korotusta.
 
– ­Nämä ovat täsmätoimia, jotka pureutuvat koulutuksen rahoituksen kipukohtiin. Pitkällä aikavälillä tarvitsemme kasvuohjelman, jolla määrätietoisesti lähdetään parantamaan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen perusrahoitusta, OAJ vaatii.
 
OAJ oli kuultavana koulutuksen toimialan vuoden 2019 talousarvioesityksestä sivistysvaliokunnassa sekä valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa perjantaina 28.9.
 
Jaa