• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n sähköisten jäsenpalvelujen on käyttökatko jatkuu perjantaihin 18.6.  Lue lisää. Maksuton puhelinpalvelu palvelee ma–to klo 10–14, p. 0800 418 401. Huom! Yhteydenottolomakkeet toimivat normaalisti!

OAJ kannattaa kielenopiskelun varhentamista

10.08.2018 - 00.00 Lausunto

OAJ kannattaa suunniteltuja asetusmuutoksia, joiden tarkoitus on varhentaa A1-kielen opiskelu alkamaan 1. luokalta.

OAJ kannattaa esitettyä tuntijakoasetukseen kirjattavaa paikallista päätäntävaltaa tuntien sijoittamisesta toisen luokan nivelvaiheeseen.
 
OAJ:n mielestä asetusmuistioon kirjatut huomiot pedagogiikasta ja kielenopiskeluun innostavista opetusmateriaaleista sekä -menetelmistä ovat keskeisen tärkeitä pitkäkestoisten oppimistulosten kannalta.
 
Järjestö vaatii sekä luokanopettajien että aineenopettajien täydennyskoulutustarpeen kartoittamista. Osaamisen kehittämisessä huomio on kiinnitettävä varhaispedagogiikkaan ja sisällönhallintaan. Kielenopetuksen varhentaminen tulee huomioida myös opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöissä.
 
OAJ:n mielestä seuraavaksi myös A2-kielen varhentamista ja valtakunnallista yhdenvertaista tarjoamista tulee tarkastella yhteydessä A1-kielen varhentamiseen.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa