• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa kielivarannon vahvistamista

02.03.2018 - 00.00 Lausunto

OAJ kannattaa kieltenopiskelun varhentamista ja vahvistamista kaikilla koulutusasteilla sekä tuntikehyksen laajentamista varhennetun kielenopiskelun toteuttamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksestä antamassaan lausunnossa OAJ vaatii opetuksen resurssien on vahvistamista ja riittävien resurssien varaamista opettajien täydennyskoulutukseen. Toimenpide-ehdotukset on otettava huomioon myös opettajan- ja lastentarhanopettajakoulutuksessa.
 
Selvityksessä esitellään Suomen kielivarannon tasoa ja tilaa.
Lataa ja lue koko lausunto
Jaa