• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vastustaa opetus- ja kulttuuritoimen indeksikorotusten jäädyttämistä

19.10.2018 - 09.29 Lausunto
Kuvituskuva

Hallitus esittää eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen indeksikorotusten jäädyttämistä. OAJ vastustaa hallituksen esitystä, koska siinä esitetyillä toimilla on suora kielteinen vaikutus koulutuksen laatuun.

Esityksen ainoana tavoitteena on vähentää koulutuksen resursseja perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä, lukioissa ja taiteen perusopetuksesta. OAJ:n mielestä on kyseenalaista, että koulutuksen perusrahoitusta juustohöyläämällä vahvistettaisiin julkisen talouden tasapainoa kestävällä tavalla.

Hallituksen esityksellä on OAJ:n mielestä vahingollinen vaikutus koulutuksen laatuun ja saavutettavuuteen. Myös lakiesityksen vaikutuksen arvioinnit ovat puutteellisia, eikä niissä oteta lainkaan huomioon monia koulutukseen kohdistettujen leikkausten yhteisvaikutuksia.

OAJ:n käsityksen mukaan indeksileikkausten vaikutukset kohdistuvat eniten syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja aikuisiin, mutta vaikutuksia syrjäytymiseen ei ole arvioitu. Lisäksi vaikutusarvioinneissa tulisi huomioida, että leikkaukset vaarantavat tuhansien opettajien työn ja siten lisäävät työttömyyttä.

Lataa ja lue koko lausunto