• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018 vp)

17.04.2018 - 00.00 Lausunto
Kuvituskuva

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ pitää lakiesitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi hyvänä. Se sisältää vahvan ja pitkäjänteisen suunnitelman varhaiskasvatuksen laadullisesta, pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä vuoteen 2030 ja vahvistaa toteutuessaan merkittävästi suomalaista kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa ja lasten oikeuksia laadukkaisiin palveluihin.

OAJ pitää tärkeänä, että hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi kokoaa varhaiskasvatusta koskevat säädökset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja ajantasaiseksi lainsäädännöksi ja lopullisesti irti sosiaalitoimen laeista.

Lataa ja lue koko lausunto