• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opiskelijapalaute vaikuttaa pian ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteisiin

09.05.2018 - 00.00 Lausunto

Asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ehdotetaan muutettavan siten, että siihen lisättäisiin opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät.

OAJ:n mielestä asetukseen liittyvää opiskelijapalautetta mittaavaa lomaketta pitäisi muuttaa niin, että kysymyksissä painotettaisiin koulutuksen ydintoimintaa eli opetusta, opinto-ohjausta ja erityistä tukea. OAJ edellyttää, että erityisesti niitä koskevien kysymysten on oltava mukana ja että niille annetaan merkittävä painoarvo.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa