• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Uudistuvan ylioppilastutkinnon vaikutuksia lukiokoulutukseen on seurattava tarkasti

31.08.2018 - 00.00 Lausunto

OAJ vaatii, että uudistuvan ylioppilastutkinnon ja lukiolain sekä lakiin liittyvien asetusten muutosten vaikutuksia seurataan tarkasti. Tarvittaessa on tehtävä muutoksia nyt esitettäviin säädöksiin.

OAJ on antanut lausuntonsa luonnoksesta laiksi ylioppilastutkinnosta ja luonnoksesta uudeksi lukioasetukseksi sekä eräistä muista lukiokoulutusta koskevista säädösmuutoksista.
 
OAJ edellyttää myös, ettei englannin kielellä järjestettävä ylioppilastutkinto saa muodostua kilpailijaksi kotimaisilla kielillä järjestettävälle tutkinnolle. OAJ vaatii myös säädösmuutosten vaikutusten tarkkaa seurantaa ja tarvittaessa tehtäviä muutoksia nyt esitettäviin säädöksiin. 
 
Jaa