• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuslakiesitys tuo lisää osaamista ja vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua

18.04.2018 - 00.00 Lausunto

OAJ pitää hallituksen esitystä varhaiskasvatuslaiksi keskeisiltä osiltaan hyvänä. Esitys vahvistaa pedagogista osaamista ja parantaa varhaiskasvatuksen laatua päiväkodeissa. Tämä tukee varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista.

Lakiesityksen mukaan vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Päiväkotien henkilöstön koulutustaustan mukaan uudistettavat kelpoisuusvaatimukset sekä nimikkeet tukevat henkilöstön osaamisen tarkoituksenmukaista ja varhaiskasvatuksen laatua edistävää hyödyntämistä. Tämä tukee myös henkilöstön hyvinvointia ja ammatissa kehittymistä.  Kaikkien nyt kelpoisten henkilöiden kelpoisuudet säilyvät.

Lataa ja lue koko lausunto (pdf)

OAJ:n keskeiset huomiot lakiesityksestä:

  • Päiväkodin uusi henkilöstörakenne laissa on hyvin perusteltu
  • Yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta on lisättävä määrätietoisesti
  • Kannatamme esitettyjä tehtävänimikkeitä
  • Muutokset kelpoisuusvaatimuksiin ovat pääosin kannatettavia
  • Varhaiskasvatuksen tietovaranto, salassapito ja tietojen vaihto paranevat
  • Lainsäädännön kehittämistä pitää edelleen jatkaa

Lue myös:
Miten lakiesitys lisää laatua? 9 kysymystä ja vastausta (pdf)

 

Jaa