• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Arviointiuudistus menossa hyvään suuntaan

13.12.2019 - 14.47 Lausunto
Kuvituskuva

Perusopetuksen arviointia ollaan uudistamassa. Uudistuneet linjaukset sisältävä opetussuunnitelman perusteiden arviointiluku on parhaillaan lausunnolla. OAJ ehdottaa lausunnossaan arvioinnin tukipankin luomista.

Järjestö pitää arviointiluvun luonnosta kokonaisuutena onnistuneena, mutta vaatii opettajien arviointiosaamisen kehittämistä. OAJ ehdottaa muun muassa ns. arvioinnin tukipankin luomista. Sinne koottaisiin tukimateriaalia oppilasarviointia varten.

Opetushallituksen OAJ haluaa tukevan aktiivisesti paikallisten opetussuunnitelmien laatimista ja toimeenpanoa, jotta paikallisesti kirjaviin arvioinnin käytänteisiin saadaan yhtenäisyyttä.

OAJ:n mielestä uusien arviointikriteereiden pitää olla yksinkertaisia ja niiden määrän rajallinen.

OAJ pitää hyvänä sitä, että perusteista on karsittu arviointiin liittyviä, paikallisesti päätettäviä asioita. Tämä parantaa arvioinnin yhtenäisyyttä ja laatua.

– Kiitämme erityisesti arvioinnin eri tehtävien entistä yksiselitteisempää määrittelyä. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi on luonnoksessa määritelty selkeästi omiksi kokonaisuuksikseen. Luonnoksessa muun muassa sanotaan selvästi, ettei formatiivinen arviointi edellytä dokumentointia, toteaa OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet on määrä julkaista helmikuussa.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa