• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulupäiviin aikaa ryhmäytymiseen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun

07.11.2019 - 16.12 Lausunto
Kuvituskuva

Koulupäiviin tulisi varata lisäaikaa oman ryhmän tunneille, ryhmäytymiseen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun oman opettajan ohjauksessa, sanoo OAJ lausunnossaan mielenterveysstrategian luonnoksesta. Näin ehkäistäisiin yksinäisyyttä ja kiusaamista.

OAJ pitää mielenterveysstrategian laatimista tärkeänä. OAJ korostaa, että opetuksessa ja kasvatuksessa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on hyvän vuorovaikutuksen tukemiseen ja lapsen ja nuoren yksilölliseen kohtaamiseen oltava lasten ja nuorten määrä ja tuen tarve huomioon ottaen riittävästi opettajia.

Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelujen ja varhaiskasvatuksen tukena toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus tulee turvata. Reitin mielenterveys- ja psykiatristen palvelujen ja tuen piiriin pitää olla nopea. Tiedon on liikuttava sujuvasti kasvatus- ja opetusalan, sosiaali- ja terveystoimen sekä lastensuojelun välillä, jotta yhteistyö sujuu ja tuki järjestyy nykyistä paremmin. Jos opetuksen järjestämiseksi tarvittavat tiedot puuttuvat, oppijan tarpeita ei kyetä huomiomaan opetuksessa ja koulutyössä ajoissa.

Strategiassa todetaan myös yleisesti työn merkitys hyvinvoinnille. OAJ pitää linjausta mielenterveysosaamisen ja -taitojen lisäämisestä työpaikoilla, työelämän muutoskohdissa sekä johtamisessa ja esimiestyöskentelyssä hyvänä.

Moni linjauksien ehdotuksista liittyy palvelujen saatavuuteen ja resursseihin. OAJ:n mielestä olisi tärkeää olisi tarkentaa painopisteet sekä toimenpiteiden edellyttämät resurssit. Nyt strategian toimenpiteet kuvattu melko yleisellä tasolla. Vastuutahot ja konkreettiset toimenpiteet puuttuvat.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon mielenterveysstrategian luonnoksesta lokakuun lopussa. Mielenterveysstrategia ohjaa mielenterveystyötä vuosina 2020–2030.

Lataa ja lue koko lausunto