• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lasten osallistumismahdollisuudet turvattava

29.08.2019 - 14.46 Lausunto
Kuvituskuva

Oikeusministeriö käynnisti alkuvuonna 2019 hankkeen Euroopan neuvoston arviointityökalun pilotoimiseksi Suomessa. Nyt on julkaistu luonnos tilannekuvaukseksi Suomen lasten osallistumisen tilanteesta. 

OAJ toi lausunnossaan esille muun muassa, että lasten osallisuutta Suomessa voidaan kehittää säätämällä valtiolle sekä kunnille velvoite tehdä lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä seurata tehtyjen päätösten toteutuneita vaikutuksia lapsiin.

Arviointityökalulla jäsenmaat voivat arvioida toimiaan lasten osallistumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi sekä keinojaan tarjota lapsille tilaisuuksia osallistua. 

Oppilaskunnilla on oltava ohjaava opettaja, jolla on osaamista sekä riittävästi aikaa toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Lisäksi on kehitettävä erityisesti lapsiystävällisiä oikeudellisia mekanismeja. OAJ ehdottaa, että maahamme luotaisiin taho käsittelemään ensiasteena kaikki sivistykselliset perusoikeudet ja niihin liittyvät asiat. Taholla olisi myös oma-aloitteinen puuttumisoikeus ja toimivat sanktiokeinot. Taholle voitaisi keskittää myös muita lapsia koskevia oikeudellisia asioita ja lapsiasianvaltuutettu toimisi hallinnollisesti tämän instanssin kanssa yhdessä.

Nyt oikeudellisia toimijoita on melkoisesti lapsiasiainvaltuutetun lisäksi. Esimerkiksi oppilaaksi ottoon haetaan muutosta opetuksen järjestäjältä, määräaikaisesta erottamisesta hallinto-oikeudesta, koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta vahingonkorvauksia käräjäoikeudesta tai kannellaan puutteellisista opetusjärjestelyistä aluehallintovirastoon tai oikeusasiamiehelle.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa