• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Päiväkotirakennuksen suunnittelulla melu hallintaan ja tilat kuntoon

14.01.2019 - 12.20 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ muistuttaa lausunnossaan päiväkotien suunnittelua koskevasta ohjekorttiehdotuksesta, että melun hallintaan ja tilojen riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

Päiväkotirakennuksessa pitää voida leikkiä, oppia ja työskennellä niin, ettei melu häiritse, muistuttaa OAJ lausunnossaan Rakennustietosäätiö RTS:n ohjekorttiehdotuksesta RTS 18: 38, joka käsittelee päiväkotien suunnittelua.

Tilaa eri tarkoituksiin pitää olla riittävästi. Lasten toiminta-alueiden tilamitoitukseen ei pidä henkilöstö- ja huoltotilojen lisäksi laskea porras-, käytävä-, eteis-, keittiö-, pesu- ja wc- sekä varastotiloja.  Rakennuksen suunnittelussa on otettava huomioon, että päiväkodissa lapset jaetaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisiin lapsiryhmiin, joiden koko ei saa ylittää 24 lasta.

Toimistotiloja ja työpisteitä tarvitaan sekä päiväkodin johtajaa että varhaiskasvatuksen opettajia varten. Varhaiskasvatuksen opettajien toimistotila ei voi olla henkilöstön taukotilan, sosiaalitilan tai kotikeittiön yhteydessä, jossa työrauhaa ja tietojen salassapitomahdollisuutta ei käytännössä ole. Huoltajien tapaamista ja moniammatillisia tapaamisia varten tarvitaan lisäksi neuvottelutilaa.

Jos päiväkodin tilat ovat muiden palveluiden kanssa osittain yhteiskäytössä tai osana suurempaa palvelurakennusta, on varhaiskasvatuksen toimintojen ja tehtävien vaatimukset otettava huolellisesti esi- ja suunnitteluvaiheessa huomioon. Tämä tarkoittaa muun muassa salassa pidettäviä tietojen käsittelyn ja säilytyksen sekä lasten ja henkilöstön turvallisuutta koskevien seikkojen huomioimista.

Päiväkotirakennuksen suunnittelu tulee aloittaa aikaisessa vaiheessa yhteistoiminnassa rakennusta käyttävien kanssa. Päiväkotirakennukset eivät voi olla rakennusteknisten kokeilujen tai jo tiedettyjen epäterveellisten materiaalien käytön tai kokeilun paikka. Rakennukset tulisi kilpailuttaa vähintään Terve talo -kriteerein.

Lataa ja lue koko lausunto