• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ esittää perusrahoituksen nostoa kertainvestointien sijaan

16.10.2019 - 11.53 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kiittää budjettilausunnossaan, että kasvatuksen ja koulutuksen rahoitus on nyt menossa positiiviseen suuntaan. Matkaa on kuitenkin vielä paljon siihen, että rahoituksessa päästäisiin koulutusleikkauksia edeltävälle tasolle.

Kroonista rahoitusvajetta ei pystytä paikkaamaan kertainvestoinneilla tai mittavilla koulutusjärjestelmään kohdistuvilla reformeilla, vaan ne edellyttävät perusrahoituksen nostamista. OAJ esittää budjettilausunnossaan, että uudistukset tehtäisiin pitkäjänteisesti ja kehittämishankkeet nivottaisiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Lue lausunto

Lue liite  OAJ:n lausuntoon