• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa muutoksia ammatillisen koulutuksen pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin

15.01.2019 - 09.17 Lausunto
Kuvituskuva

Opetusalan ammattijärjestö kannattaa lausunnolla olevaa esitystä opiskelijavalinnan muutoksesta ammatillisessa koulutuksessa. OAJ:n mukaan oppilaitoksella on oltava mahdollisuus ohjata hakijoita ja selkiyttää heille ammatillisten opintojen eri alojen vaativuutta.

Ammatillisen koulutuksen valintaperusteita koskevan asetuksen muutosesitys koskee opiskeluoikeuden rajaamista niin sanotuilla Sora-aloilla, jos opiskelijan soveltumattomuus alalle on ilmeistä.

Sora-aloilla tarkoitetaan aloja, joihin liittyy esimerkiksi alaikäisen turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Kyseisiä ammatillisia tutkintoja on luetteloitu valtioneuvoston asetukseen ammatillisesta koulutuksesta (Luku 6, § 20)

OAJ esittää lausunnossaan, että pääsy- ja soveltuvuuskokeita on ryhdyttävä kehittämään valtakunnallisesti. OAJ pitää tärkeänä myös sitä, että oppilaitoksella on mahdollisuus ohjata hakijoita ja selkiyttää heille ammatillisten opintojen eri alojen vaativuutta.

OAJ kannattaa myös koulutuksen järjestäjälle luonnoksessa esitettyä neuvonta- ja ohjausvelvoitetta, jonka myötä hakija saisi neuvontaa ja ohjausta sopivan tutkinnon tai koulutuksen löytämiseksi.

”Tässä tehtävässä ja työssä opettajien, opinto-ohjaajien ja erityisopettajien ammattitaito ja osaaminen on otettava käyttöön, jotta hakijat saavat todellista tietoa alalla vaadittavasta tiedoista ja taidoista”, OAJ:n lausunnossa todetaan.

Lakiluonnoksessa koulutuksen järjestäjälle myös säädettäisiin velvollisuus tarjota hakijalle neuvontaa ja ohjausta suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen valinnassa. OAJ kannattaa tätäkin tehtävää, mutta toteaa, että oppilaitoksissa opiskelijan neuvonta ja ohjaus kuuluvat opinto-ohjaajille ja opettajille, joiden työmäärän lisääntyminen ei saada jäädä huomioimatta.

Lataa ja lue koko lausunto