• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ tyytyväinen selonteon liikuntapainotuksiin ja ehdottaa opettajien osaamisen kehittämistä

06.02.2019 - 09.47 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon vahvaa kasvatuksen ja koulutuksen korostusta onnistuneena ja kannattaa selonteossa esitettyjä Liikkuva varhaiskasvatus- ja Liikkuva opiskelu -ohjelmia, mutta vaatii niihin aiempaa vahvempaa painotusta opettajien osaamisen kehittämiseen.

OAJ näkee liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen merkittäväksi niin yksilöiden kuin laajasti koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja jopa kansantalouden näkökulmasta.

Osaamisen kehittämiseen OAJ esittää käytettäväksi tutoropettaja-mallia.

OAJ kannattaa myös päiväkoti- ja oppilaitostilojen ja pihojen liikunnallisuuden parantamista, mutta toteaa, että näihin investointeihin on osoitettava varat kasvatuksen ja koulutuksen kehyksen ulkopuolelta. OAJ esittää lisäksi koulun kerho- ja harrastustoiminnan uudistamista kokonaisuutena ja liittämistä osaksi koulupäivää. Liikunnan tuntien lisäämisen sijaan OAJ esittää perusopetuksen tuntijakoon lisättäväksi ryhmäytymistä ja hyvinvointia edistäviä ns. oman ryhmän tunteja.

OAJ kannattaa liikunnallisen elämäntavan edistämistä työyhteisöissä, mm. työmatkaliikuntaa ja työajalla tehtävää työyhteisöliikuntaa tukien. Kasvatus- ja opetusala voisi olla tässä edelläkävijä, koska alan henkilöstön hyvinvoinnilla on mittavat seurannaisvaikutukset oppijoina oleviin kasvaviin sukupolviin.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa