• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n ehdotukset EU:n rakennerahastorahan kansallisesta kohdentamisesta 2021–2027

28.08.2019 - 15.51 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä EU:n rakennerahastorahaa on kohdennettava maamme osaamistason nostoon, osaajapulan torjumiseen, työllisyysasteen nostamiseen, kilpailu- ja innovaatiokykymme vahvistamiseen, jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumiskehityksen vähentämiseen.

OAJ on jäsenenä opetus- ja kulttuuriministeriön rakennerahasto-ohjelman kumppanuusverkostossa, jossa parhaillaan käydään keskustelua siitä, mihin seuraavalla rakennerahasto-ohjelmakaudella 2021–2027 on tarve kohdentaa rahoitusta kansallisella tasolla.

OAJ pitää erittäin tärkeänä rahoituksen kohdentamista varhaiskasvatuksesta alkaen kaikille koulutusasteille, sillä koulutuksen avulla voidaan ratkaista monet tämän hetken ongelmat. Rahoitusta on käytettävä myös kaventamaan maassamme kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla esiintyviä laadullisia eroja ja turvaamaan niiden yhdenvertainen saavutettavuus ja saatavuus.

OAJ vaatii lisäksi, että seuraavalle EU-ohjelmakaudelle on selkeytettävä hankerahoitusta ja kevennettävä rahoituksen hakuun liittyvää hallinnollista työtä. Esimerkiksi hankkeissa toimivan henkilöstön tosiasiallisten palkkakustannusten laskentatavan on oltava selkeä.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa