• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oikeus varhaiskasvatukseen ei yksin riitä – myös laatu turvattava

22.08.2019 - 15.13 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ on tyytyväinen hallituksen ehdotukseen luopua subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksesta. Samalla järjestö muistuttaa, että työtä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi pitää jatkaa. Myös laatu on turvattava.

OAJ toteaa lausunnossaan, että varhaiskasvatusoikeuden rajaus on asettanut lapset eriarvoiseen asemaan vanhempiensa elämäntilanteen tai työmarkkina-aseman sekä kunnan suorittaman tarveharkinnan perusteella. Rajaus on heikentänyt myös koulutuksellista tasa-arvoa, maahanmuuttajalasten ja perheiden kotoutumista ja lisännyt epäsuotuisissa oloissa kasvavien lasten syrjäytymisvaaraa.

OAJ toivoo lausunnossaan, että varhaiskasvatuslaissa määriteltäisiin tarkemmin, mitä pedagoginen varhaiskasvatus päiväkodeissa tarkoittaa ja miten se eroaa muista varhaiskasvatuksen toimintamuodoista. Nyt varhaiskasvatuksen määritelmä koskee kaikkia toimintamuotoja, vaikka kelpoisuudet, henkilöstörakenne ja ryhmäkoot eroavat selkeästi toisistaan.

Lataa ja lue koko lausunto