• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus etenee

22.11.2019 - 10.00 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ on hyvillään valmisteltavana olevasta lakimuutoksesta, jolla palautetaan subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Riittävä varhaiskasvatuksen opettajien määrä pitää kuitenkin varmistaa ja yliopistoissa annettavan alan koulutuksen rahoitus turvata.

Varhaiskasvatus on viime vuosien lakimuutosten jälkeen tärkeä osa suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten tulevaisuuteen ja oppimiseen sekä edistää yhdenvertaisuutta.   

Sen merkitystä osana sivistyksellisiä perusoikeuksia tulee painottaa, kuten myös hallitusohjelmassa todetaan. Viime vuosien suotuisille ja varhaiskasvatuksen laatua parantaville muutoksille pitäisikin nyt antaa aikaa kehittyä.

OAJ vaatii lausunnossaan, että lapsen kasvun ja oppimisen tuen mallin laatiminen ja kaksivuotisen esiopetuksen pilottikokeilut aloitetaan pikaisesti. 

Lataa ja lue koko lausunto