• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee, koulutusjärjestelmä selkiytyy

20.02.2019 - 15.11 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa kansalliseen tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen tehtyjä laajentamisesityksiä. Opiskelijoiden liikkuvuuden ja osaamisen tunnistaminen on tärkeää, muistuttaa OAJ lausunnossaan viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportista.

Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla sekä määritellään niiden keskinäiset suhteet. Viitekehyksellä on tarkoitus parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä sekä lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Viitekehys tukee tutkintojen tunnustamista ja edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä.

Viitekehyksen tarkoitus on edistää myös koulutusjärjestelmämme selkiyttämistä. Tätä on viety esityksessä nyt eteenpäin, kun valmentavien koulutusten osaamiskokonaisuudet on sijoitettu niiden tuottamalle osaamisen tasolle.

Jatkotyöskentelyn aikana on syytä selvittää, mitä esiopetuksen sijoittamisesta seuraisi. OAJ pitää erityisen tärkeänä, että ammatillinen opettajankoulutus otetaan jo kevään 2019 aikana jatkokäsittelyyn ja koulutus sijoitetaan sen tuottaman osaamisen mukaiselle tasolle 7.

Osaamistarpeet ovat jatkuvassa nopeassa muutoksessa. Tähän on voitu reagoida koulutuksen avulla ja suunnittelulla nopeasti. OAJ painottaa, että näin pitää toimia tulevaisuudessakin. Kansallisen tutkintojen viitekehyksen tulee tukea jatkuvaa oppimista ja niitä tarpeita, mitä osaamisen kehittämiseen vaaditaan. Se ei saa estää koulutuksen kehittämistä ja eikä lisätä byrokratiaa.

Viitekehys on hyvä työväline ja sen avulla voidaan vahvistaa myös käynnissä olevaa koulutusvientiämme sekä kansainvälistä yhteistyötä. Eri maiden koulutusjärjestelmien harmonisointi eurooppalaisella tasolla, ei saa olla kehittämisen tavoite jatkossakaan, vaan järjestelmän tulee vahvistaa tutkintojen läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja tunnustamista. Kansallisella tasolla pitää olla jokaista yhteiskuntaa parhaiten palveleva järjestelmä.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa