• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kasvatushenkilöstöä ei pidä velvoittaa siivoukseen tai pyykkihuoltoon yksityisessä varhaiskasvatuksessa

13.11.2020 - 10.04 Lausunto
Kuvituskuva

Valvira valmistelee parhaillaan määräystä yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen toimipaikkakohtaisen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. OAJ pitää välttämättömänä, että suunnitelmaan kirjataan varhaiskasvatuslain mukainen riittävä henkilöstö kelpoisuuksineen lapsiryhmittäin.

Koulutettu ja kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö on keskeinen varhaiskasvatuksen laadun osatekijä. Myös päiväkodin johtajalla tulee olla päiväkodin johtajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen laadun ja lapsen edun näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että varhaiskasvatuslaissa määritelty varhaiskasvatuksen henkilökunta hoitaa vain koulutuksensa ja kelpoisuutensa mukaisia varhaiskasvatuksen tehtäviä.

OAJ vaatiikin, että omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava ei-välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, pyykki- ja ruokahuolto. Tällaiset tehtävät eivät kuulu kasvatushenkilöstölle vaan niihin koulutetuille ammattihenkilöille, muistuttaa OAJ.

Omavalvonnan tarkoituksena on palvelujen tuottajan laadun ja turvallisuuden varmistaminen omatoimisesti siten, että lainsäädännön ja ohjausasiakirjojen toiminnalle asettamat turvallisuus- ja laatuvaatimukset toteutuvat.

Lataa ja lue koko lausunto