• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteisiin tulossa tarkistuksia

21.09.2020 - 15.24 Lausunto
Kuvituskuva

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteisiin ehdotetaan tarkistuksia. OAJ:n mielestä painokertoimilla ja kustannusryhmittelyllä voidaan kyllä ohjata toimintaa, mutta perusongelmaa, rahoituksen riittämättömyyttä, niillä ei korjata. Rahoituksen siirrot saman toiminnan sisällä eivät kasvata resurssien kokonaisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavana oleva asetus muuttaisi säännöksiä, jotka koskevat ammatillisten tutkintojen kustannusryhmiä, eri koulutusten painokertoimia, korotuskertoimia, opiskelijavuosien laskentaa ja opiskelijapalautteen keräämistä. Lisäksi asetukseen lisättäisiin työelämäpalautetta koskevat säännökset.

Ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädäntöön tehtiin selkeä parannus, kun perusrahoituksen taso vakiinnutettiin 70 prosenttiin. Parannus on OAJ:n mielestä merkittävä mutta ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennakoitavuuden ja vakauden parantamista on OAJ:n mielestä yhä jatkettava.

Ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa on nostettava ja rahoituksen määräytymisen laskentaperusteita edelleen selkiinnytettävä, jotta toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti vastaamaan erilaisiin koulutustarpeisiin.

Esityksessä ehdotetaan muun muassa opiskelijan 4 viikon lomajaksosta luopumista ja sijalle esitetään kaikkien lomapäivien merkitsemistä ja niiden vähentämistä opiskelijavuosista.  OAJ ei kannata ehdotusta, vaan esittää nykymallin säilyttämistä siten, että yhteishaussa hakeneet saisivat aloittaa opinnot vasta 1.8. Jos aloitusajankohta on elokuussa, opiskelija ei joutuisi aloittamaan opintoja vain vähän ennen kuin lomajakso alkaa.

OAJ:n mielestä opiskelija- ja työelämäpalautteen kehittämistä on jatkettava yhteistyössä. Arvokas palaute on saatava koulutuksen järjestäjien käyttöön nopeasti.

Kuva: Leena Koskela