• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hoitajapula ei ratkea ilman koulutuksen resurssilisäyksiä

12.03.2020 - 13.14 Lausunto
Kuvituskuva

Riittävän ja turvallisen hoidon varmistaminen ikääntyvälle väestölle edellyttää, että kaikilla hoitajilla on ammatillista osaamista sekä työn edellyttämät ajanmukaiset tiedot ja taidot. OAJ muistuttaa lausunnossaan, että alan koulutukselle on turvattava riittävä rahoitus.

Hallitus on antanut esityksen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. OAJ muistuttaa, että hoitajien koulutusmäärien mittavat lisäykset edellyttävät oppilaitoksille kohdennettavia lisäresursseja.

– Koulutuksen vaatimuksia tai laatua ei lisäysten vuoksi saa madaltaa, OAJ sanoo lausunnossaan.

Suurin ongelma tällä hetkellä on rahoituksen riittämättömyys.

Jos resursseja ei lisätä kunnolla, tarvittavia lisäkoulutuksia ei voi toteuttaa. Pelkkä koulutusmäärien lisäys ei myöskään poista hoitajapulaa, vaan myös koulutuksen laadusta ja ammatin vetovoimaisuudesta on huolehdittava. Osa rahoituksesta saataisiin poistamalla ammattikorkeakouluilta velvoite harjoittelumaksujen maksamisesta työpaikoille. Tämä raha voitaisiin kohdentaa opettajien opetukseen myös työpaikoilla.

OAJ ja hoitoalan järjestöt ovat esittäneet kattavaa soveltuvuuden arviointia riippumatta siitä, mitä kautta opiskelijaksi hakeudutaan.  Koulutuksenjärjestäjät puolestaan ovat esittäneet, että ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja opiskelijaksi ottamista tulisi kehittää aiempaa yhdenvertaisemmaksi.

Pedagogisesti pätevän opettajan antamaa lähiopetusta pitää olla paljon enemmän kuin nykyresursseilla on mahdollista. Lisärahoituksella pitää varmistaa, että oppilaitoksissa ja työpaikoilla on riittävä määrä alan pedagogisesti ja ammatillisesti osaavia opettajia. OAJ edellyttää myös alan opettajien osaamisen kehittämistä ja täydennyskoulutusmahdollisuuksien parantamista.

OAJ pitää tärkeänä säätää henkilöstömitoituksesta myös opetusalalla. Suomalaisista 84 prosenttia kannattaa opettajamitoituksen kirjaamista lakiin. Uusien mitoitusten lisäksi on huolehdittava siitä, että laissa jo olevia henkilöstömitoituksia noudatetaan ja että esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä nostetaan.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa