• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kaksivuotinen esiopetus edistää koulutuksellista tasa-arvoa

04.11.2020 - 12.50 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua ja sen tavoitteita. Maksuton kaksivuotinen esiopetus oli yksi OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista vuonna 2019. OAJ:n mielestä uudistus vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja edistää esiopetuksen vaikuttavuutta.

 Kaksivuotinen esiopetus tuo ison joukon viisivuotiaita maksuttoman esiopetuksen. Kokeilun piiriin pyritään saamaan 10 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta. Esiopetusta koskevat säädökset tuovat lapsille mahdollisuuden vahvemmin turvattuun oppimiseen tukeen, ja myös oppilashuolto koskisi kokeiluun osallistuvia. Kokeiluun laaditaan omat opetussuunnitelman perusteet, ja paikallisissa opetussuunnitelmissa on mahdollisuus muun muassa edistää varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen jatkumoa.

Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta. OAJ pitää tärkeänä, että varhaiskasvatusta ja esiopetusta kehitetään tutkimusperustaisesti.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa