• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kaksivuotinen esiopetus etenee, OAJ haluaa lakiin vaatimuksen kelpoisista opettajista

07.08.2020 - 16.10 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua koskevassa laissa pitää edellyttää, että kokeiluun osallistuvan toimipaikan opettajilla on tehtävän vaatima kelpoisuus. OAJ haluaa myös, että aluehallintoviranomaiselle säädetään kokeilussa toimivalta valvoa opetustoimen järjestämää esiopetusta vastaavasti kuin päiväkotien esiopetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Lakiesityksen mukaan kokeilu alkaisi 2021.

Kokeilu toteutettaisiin vuosina 2021–2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja esiopetuksen toimipaikat valittaisiin satunnaisotantana. Kokeilun kohdejoukkoon kuuluisivat kokeilukuntien vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Tarkoitus on, että kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuisi kokeilun aikana 10 000 lasta.

Kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Kokeilulla kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeiluun liittyvässä tutkimuksessa on OAJ:n mielestä otettava huomioon ryhmäkoko, -rakenne ja tilat sekä opettajien ja muun henkilöstön koulutus ja kelpoisuudet.

OAJ:n mielestä kokeilu velvoittaa myös huolehtimaan siitä, että varhaiskasvatuksen opettajia riittää päiväkotien ja esiopetuksen tehtäviin. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärää yliopistoissa on lisätty merkittävästi, jotta päiväkotien henkilöstörakenne saadaan vastaamaan varhaiskasvatuslain säädöksiä. Kaksivuotinen esiopetus voi tarkoittaa tarvetta lisätä tätä määrää entisestään.

Korjaus 10.8. : Lausunto on annettu Opetus-ja kulttuuriministeriön pyynnöstä ja  se koskee luonnosta hallituksen esitykseksi. 

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa