• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutusviennin esteitä puretaan ammatillisella toisella asteella

16.09.2020 - 12.14 Lausunto
Kuvituskuva

Koulutusviennin esteitä ollaan purkamassa ammatilliselta toiselta asteelta. Koulutusvientikokeilut alkoivat vuonna 2017 ja ne päättyvät vuoden 2020 lopussa. Kokeilut ovat osoittaneet, että lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa.

Valmisteilla oleva lakimuutos antaa oikeuden poiketa olemassa olevan tutkintorakenteen mukaisista tutkintojen perusteista Opetushallituksen päätöksellä.  Tilauskoulutusta ja koulutusvientiä varten ei ole tarkoitus luoda uusia tutkintoja. Tutkintoperusteissa voitaisiin poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, jotka liittyvät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai olohin tai muihin seikkoihin, jotka ovat sidoksissa Suomeen.

OAJ kannattaa muutoksia.  OAJ:n mielestä on myös keskusteltava siitä, miten ammatillinen toinen aste ja ammattikorkeakoulut voisivat toteuttaa koulutusvientiä ja tilauskoulutusta yhdessä. Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksia ovat koulutuspolut ja jatkuvaan oppimiseen rakennetut mahdollisuudet. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on lukuisissa maissa ajankohtainen ja kansallinen painopiste.

– Pidämme tärkeänä, että Opetushallituksella on ajantasainen tieto siitä, mitä, kuinka paljon  ja minne tutkintoja viedään. Lisäksi on tiedettävä, mitkä koulutuksen järjestäjät koulutusvientiin osallistuvat. Suomalaisen koulutusviennin on oltava eettistä, laadukasta ja hallittua, toteaa OAJ lausunnossaan.

Lataa ja lue koko lausunto