• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii varmistamaan oppivelvollisuusuudistuksen rahoituksen riittävyyden

25.11.2020 - 13.57 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ vaatii lausunnossaan, että oppivelvollisuusuudistuksen ja toisen asteen maksuttomuuden tuomat uudet velvoitteet korvataan kunnille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille kokonaan.

Jotta esimiehille, rehtoreille ja opettajille tulevista uusista tai aiempaa laajemmista tehtävistä voidaan maksaa asianmukaisesti ja tarvittaessa rekrytoida riittävä määrä esimiehiä ja opettajia, kuntien ja  koulutuksen järjestäjien kustannukset on korvattava sataprosenttisesti, katsoo OAJ.

Oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää OAJ:n näkemyksen mukaan myös sitä, että rahoituksen kohdentamista muutetaan. Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkojen on oltava maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Ehdotuksen mukaan maksuttomia matkoja olisi tarjolla sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20-vuotta.

Matkakuluista vapautuva rahoitus pitää OAJ:n mielestä kohdentaa toisen asteen opiskelijoiden oikeuteen saada tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Rahalla voidaan myös paikata Kuntaliiton ja hallituksen esityksen kustannuslaskelmissa olevaa noin 10 miljoonan erotusta.

Uudistuksen toimeenpano vaatii myös vahvaa tukea. Sitä on suunniteltava yhteistyössä. OAJ muistuttaa, että covid-19, opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden uudistaminen, aiempien leikkausten jäljiltä heikko taloudellinen tilanne sekä tiukka aikataulu voivat vaikeuttaa uudistuksen toimeenpanoa.

OAJ antoi lausuntonsa oppivelvollisuusuudistuksen rahoituksesta eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle. Rahoituksesta päätetään valtion ensi vuoden talousarviossa.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa