• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko Omissa tiedoissa ja Edustettavat jäsenet -palveluissa ja muissa kirjautumista vaativissa palveluissa torstaista 7.12. klo 14 lähtien. Katko kestää seuraavaan aamuun noin klo 7:ään.

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit tarkentumassa, ongelmana kriteerien lukumäärä ja laajuus

18.09.2020 - 13.44 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n näkemyksen mukaan luonnos perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiksi on pääasiassa onnistunut, vaikka arviointia vielä vaikeuttaakin opetussuunnitelman tavoitteiden ja niistä muodostettujen kriteerien lukuisuus. Myös kriteerien käyttöön tarvitaan tukea.

Kriteerejä on pystytty tarkentamaan ja niiden yksiselitteisyys on parantunut. OAJ pitää erityisen hyvänä sitä, että kriteerit on nyt laadittu useammalle arvosanalle, mikä parantaa niiden erottelevuutta. OAJ vaati vahvasti vähimmäisosaamisen kriteerien laadintaa ja kiittää nyt, että nämä arvosanan 5 kriteerit on laadittu.

Yhä on auki se, laaditaanko kriteereitä myös perusopetuksen varhaisempiin vaiheisiin. OAJ vaatii, että kriteerit laaditaan myös kuudennelle ja neljännelle luokalle sekä vähimmäisosaamisen osalta myös toiselle vuosiluokalle. OAJ:n näkemyksen mukaan selkeillä vähimmäisosaamisen kriteereillä voidaan paremmin turvata oppilaan oikeus riittävään oppimisen tukeen.

Kriteereiden keskeinen ongelma on niiden lukumäärä ja laajuus. Yksittäiseen oppiaineeseen tavoitteita on toistakymmentä ja jokainen tavoite sisältää useita alatavoitteita. Tämä tekee kriteereistä todella laajat, mikä heikentää niiden käytettävyyttä. Oppiaineiden tavoitteiden yksityiskohtaisuuteen ja lukumäärään onkin OAJ:n näkemyksen mukaan kiinnitettävä huomiota, kun opetussuunnitelmaa kokonaisuutena seuraavan kerran uudistetaan. 

Kriteerit vaativat myös koulutusta ja käyttöönoton tukea toimiakseen. OAJ on tehnyt esityksen kansallisesta arvioinnin tukipankista, jossa olisi arviointikriteereihin perustuvia testejä, kokeita ja mutia arviointitehtäviä, joita opettajat voisivat haluamallaan tavalla hyödyntää ja täten kalibroida omaa arviointiaan kriteereiden nojalla.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa