• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt turvaavaan lakimuutokseen tulossa OAJ:n toivomia muutoksia

19.11.2020 - 15.45 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ vaati sivistysvaliokunnalta selvää linjausta siitä, ettei opetusta tarvitse järjestää samanaikaisesti etä- ja lähiopetuksena poikkeusoloissakaan. Vaatimus ilmenee OAJ:n lausunnosta eduskunnan sivistysvaliokunnalle perusopetuslain väliaikaisesta muutoksesta.

Muutoksella ollaan jatkamassa mahdollisuutta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tartuntatautitilanteessa. Samanaikainen etä- ja lähiopetus vaarantaisi laadukkaan opetuksen ja kuormittaisi opettajaa liikaa.

OAJ:tä on kuultu jo aiemmin lakiesityksen valmistelussa. OAJ on tyytyväinen muun muassa perusopetuksen lähiopetuksen ensisijaisuuden korostamiseen sekä perusteluihin. Perusteluissa ohjataan nyt selvästi vuorottelemaan etä- ja lähiopetusta opetusryhmittäin eikä ryhmiä jakaen silloin, kun poikkeusjärjestelyjä tarvitaan.

Poikkeusjärjestelyiden yhteydessä on herätetty keskustelua etäopetuksen laajentamisesta perusopetukseen myös pysyvästi. OAJ:n mielestä perusopetuksen kokonaisvaltainen oppimiseen, kasvuun ja hyvinvointiin liittyvä tehtävä rakentuu oleellisesti lähiopetuksen varaan, eikä olisi toteutettavissa etäopetuksena. Myös lakiesityksen perusteluissa tuodaan esille etäopetuksen aiheuttama polarisaatio. OAJ vaatikin, että myös sivistysvaliokunta ottaa selkeän kannan lähiopetukseen perustuvan perusopetuksen puolesta.

OAJ vaatii, että sivistysvaliokunta kiinnittää huomiota esityksen puutteellisiin arvioihin taloudellisista vaikutuksista. Kustannuksissa pitää ottaa huomioon myös poikkeusjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset henkilöstökulut.

OAJ piti hyvänä sitä, että esityksestä on karsittu ylimääräistä paikallista hallintotyötä, kuten paikallisten opetussuunnitelmien, vuosisuunnitelmien sekä oppilaan tuen suunnitelmien päivittämistarvetta.

Ei uusia tulkintoja erityisistä opetusjärjestelyistä

Poikkeusjärjestelyiden yhteydessä myös perusopetuslain erityisiä opetusjärjestelyjä koskevan 18 §:n tulkinta ja käyttö on aiheuttanut epäselvyyttä. Pykälän nojalla on ollut mahdollista poiketa kaikista perusopetuslain säännöksistä ja järjestää opetusta myös muuna kuin lähiopetuksena.

OAJ näkemyksen mukaan tämä pykälä on tarkoitettu vain poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa oppilaan terveydentila aiheuttaa pitkäaikaisen poissaolon. Sitä ei pidä soveltaa tavanomaisiin sairastumisesta aiheutuviin, päivästä muutamaan viikkoon kestäviin poissaoloihin.

OAJ vaatii sivistysvaliokuntaa korostamaan kannanotossaan sitä, ettei pykälän soveltamistapaa ole tarkoitus muuttaa.

 

Lataa ja lue koko lausunto