• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt turvaavan lakimuutoksen jatko eduskunnalle – OAJ vaatii korjauksia

27.10.2020 - 16.37 Lausunto
Kuvituskuva

Hallitus on antanut esityksen perusopetuslain väliaikaisen muutoksen jatkamisesta kevään 2021 ajan. OAJ katsoo, ettei lakiesityksessä ole riittävästi otettu huomioon aiemmin nopealla aikataululla annetuissa laeissa olleita puutteita ja epäselvyyksiä aiheuttavia kohtia.

Lakimuutos mahdollistaa tartuntatautitilanteessa siirtymisen väliaikaisesti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, esimerkiksi etäopetukseen. Mahdollisuus voi olla tarpeen myös keväällä, joten opetuksen poikkeusjärjestelyihin on myös lainsäädännöllä valmistauduttava.

OAJ toteaa lausunnossaan, ettei lakiesityksessä ole riittävästi otettu huomioon aiemmin nopealla aikataululla annetuissa laeissa olleita puutteita ja epäselvyyksiä aiheuttavia kohtia. OAJ vaatiikin esitykseen mm. seuraavia muutoksia:

  • Lain perusteluissa on tehtävä selkeä käsitteen määrittely poikkeusjärjestelyissä käytettäviin opetuksen järjestämistapoihin (kuten lähiopetus, etäopetus, etäyhteyksiä hyödyntävä opetus, opetuksen seuraaminen suoratoistona).
  • Lakiesityksen vaikutusten arvioinnissa on tuotu esille esimiesten sekä opettajien työmäärän kasvu. Niissä on myös huomioitava kustannukset, joita syntyy, kun tästä lisääntyneestä työstä korvataan.
  • Lain perusteluita on täsmennettävä siten, että mahdollisissa poikkeusjärjestelyissä etä- ja lähiopetuksen vuorottelua voidaan järjestää eri opetusryhmien välillä, ei jakamalla yksittäisiä opetusryhmiä: Yksittäisen opetusryhmän jakaminen tarkoittaisi, että opettajien pitäisi antaa samaan aikaan sekä etä- että lähiopetusta.
  • OAJ vaatii selkeyttä perusopetuslain 18 §:n (Erityiset opetusjärjestelyt) käyttöön. Pykälän soveltamista ei pidä muuttaa niin, että kaikille terveydellisistä syistä koulusta poissaoleville olisi tarve järjestää siksi ajaksi opetus 18 §:n nojalla. Pykälä tulee olla edelleen tarkoitettu vain poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa terveydentila aiheuttaa pitkäaikaisen poissaolon.
  • Lain perusteluissa tuodaan esille erilaiset esitykset perusopetuksen etäopetuksen pysyvästä avaamisesta. OAJ kannattaa etäyhteyksien hyödyntämistä jatkossa aktiivisesti nykylain mahdollistamalla tavalla, mutta vastustaa lähiopetukseen perustuvan perusopetuksen nakertamista pysyvästi perusopetuslaissa.
Lataa ja lue koko lausunto