• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tulevaisuusinvestoinnit varhaiskasvatukseen ja koulutuksen laatuun tulevat tarpeeseen

16.10.2020 - 13.41 Lausunto
Kuvituskuva

Hallituksen talousarvioehdotuksen tulevaisuusinvestoinnit varhaiskasvatukseen sekä koulutuksen laatuun ja tasa-arvoon sekä Oikeus oppia -ohjelmat ovat tulleet todelliseen tarpeeseen. OAJ pitää näihin tarkoituksiin varattuja määrärahoja erittäin tärkeinä panostuksina koulutuksen laatuun.

OAJ oppimisen tuen turvaamiseksi tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön. Tavoitteeksi pitää ottaa tuen kolmiportaisuuden ulottaminen varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen.

OAJ muistuttaa budjettiehdotuksesta antamassaan lausunnossa myös muun muassa opettajamitoituksen säätämisen tarpeellisuudesta.

Vähimmäisosaamisen kriteereiden laatimiseen vuosiluokille 2,4 ja 6 pitää osoittaa riittävästi rahoitusta Opetushallitukselle vuoksiksi 2021–2022. OAJ esittää myös, että opettajien arviointiosaamiseen kohdennetaan resursseja.

Koronapandemian vaikutukset perustaitojen oppimiseen pitää selvittää ja oppimisvajeet poistaa. Koronatukea ei budjettiesityksen mukaan aiota jatkaa enää 2021. Vaikka epidemia saataisiin hallintaan seuraavan vuoden kuluessa, se ei poista tarvetta tehostetulle lisä- ja -tukiopetuksen ja tuen antamiselle eri koulutusasteilla. OAJ vaatii eduskuntaa seuraamaan tilannetta ja hallitusta osoittamaan lisärahoitusta oppimisvajeiden poistoon lisä- ja tukiopetuksen avulla viimeistään lisätalousarvioissa.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa