• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työantajalle mahdollisuus selvittää työntekijän rikostausta myös lyhytaikaisissa työ- ja virkasuhteissa

16.11.2020 - 14.37 Lausunto
Kuvituskuva

Työnantajan mahdollisuudet selvittää työntekijän rikostausta ovat laajenemassa myös lyhytaikaisiin työ- ja virkasuhteisiin. OAJ:n mielestä lakimuutos on tarpeellinen.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle muutosta lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Lain muutos tuo työantajalle oikeuden selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös enintään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Tällä hetkellä rikostausta on mahdollista selvittää, jos tehtävä kestää yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolme kuukautta.

OAJ pitää tärkeänä, että rikostaustaote on mahdollista saada nopeasti ja että se olisi maksuton.

OAJ ehdottaa, että lakia tulisi tarkentaa niin, että uutta rikostaustaotetta ei tarvitsisi esittää, jos työntekijän määräaikainen palvelussuhde jatkuu samalla työnantajalla joko samassa tai eri tehtävässä katkeamatta.

OAJ on ehdottanut opettajarekisterin perustamista ja ministeri Annika Saarikko on luvannut käynnistää asiasta selvityksen. OAJ pitää tärkeänä, että muun ohella selvitetään, voidaanko opettajarekisteriin liittää elementti, joka tekisi rikosrekisteriotteen toimittamisen tarpeettomaksi.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa