• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Väkivallan ja kiusaamisen ehkäisy koulussa edellyttää esimiesten ja opettajien osaamisen varmistamista

21.10.2020 - 13.40 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ muistuttaa, että jos kouluissa halutaan onnistua väkivallan ja kiusaamisen ehkäisemisessä, on tärkeää kouluttaa esimiehiä ja opettajia peruskoulutuksesta lähtien. Osaamista on tarvittaessa vahvistettava täydennyskoulutuksen avulla.

OAJ kertoi kantojaan eduskunnan sivistysvaliokunnan ja hallintovaliokunnan järjestämässä keskustelutilaisuuteen kiusaamisesta ja fyysisestä väkivallasta kouluissa. OAJ vaati, että tuntijakoasetukseen lisätään 2 vuosiviikkotuntia ala- ja yläkouluun niin sanottuihin oman ryhmän tunteihin. Nämä tunnit käytettäisiin opetussuunnitelmassa määrättävällä tavalla muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetteluun, säännölliseen suunnitelmalliseen ryhmäytymiseen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Lainsäädäntöön OAJ vaatii useita muutoksia. Esimerkiksi perusopetuksen rehtorien toimivaltuuksiin pitäisi lisätä oikeus määrätä oppilas jälki-istuntoon, oikeus erottaa oppilas kahden viikon määräajaksi ja oikeus määrätä väkivaltaa käyttänyt oppilas oppilashuollon palveluihin enintään kolmeksi päiväksi opetuksen sijaan turvaamistoimena.

OAJ kiinnittää huomiota myös siihen, miten opetus voidaan järjestää työrauhaa tukevasti. Parhaiten työrauha säilyy hyvänä, jos opetusryhmä on pieni ja jos oppilas saa tukea oikea-aikaisesti ja riittävässä määrin.

Lataa ja lue koko lausunto