• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Väliaikaiset rajoitukset jatkuvat – OAJ tyytyväinen säännösten tarkentumiseen

07.04.2020 - 09.35 Lausunto
Kuvituskuva

Varhaiskasvatusta ja opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevia väliaikaisia rajoituksia jatketaan. Jatkamisasetus tulee voimaan 14.4.2020 ja se on voimassa 13.5.2020 saakka. OAJ arvioi, että asetukseen sisältyvä aiempaa yksityiskohtaisempi sääntely selkeyttää perusopetuksen järjestäjien asemaa ja yhdenmukaistaa opetuksen järjestäjien toistaiseksi kirjavia käytäntöjä.

OAJ korostaa eduskunnan sivistysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että opetus tulisi toteuttaa poikkeusoloissakin mahdollisimman normaalisti, vaikka tuntijaosta poikkeaminen tuleekin nyt mahdolliseksi. Näin vähennetään tarvetta tukitoimiin syyslukukaudella.

Tällä hetkellä opetuksen ja terveydenhuollon viranomaisten ohjeiden kirjavuus ja niihin tulevien muutosten tiheys lisäävät opettajien työn kuormittavuutta entisestään. Esimerkiksi ohjetta kokoontumisten kymmenen henkilön enimmäisrajasta ei asetuksen mukaan tarvitse noudattaa opetuksessa noudattaa. OAJ:n mielestä enimmäisrajan pitää koskea myös opetusta.

Päiväkotien toiminnan turvallisesta järjestämisestä annetut viranomaisten määräykset ovat olleet toistaiseksi puutteellisia. Lapsiryhmien koosta, lapsiryhmien henkilöstön siirtymisistä sekä päiväkotien yhdistämisestä tarvitaan nopeasti selkeät ja sitovat ohjeet.

Asetuksen mukaan esiopetusta ei tarvitse antaa etäopetuksena. OAJ pitää tätä ongelmallisena ja korostaa, että esiopetusta tulisi tarjota etänä erityisesti niille lapsille, joille siitä arvioidaan olevan erityistä hyötyä. 

OAJ on huolissaan rahoitusvaikutuksista, joita opintojen viivästymisellä voi olla esimerkiksi ammattikorkeakouluille. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa suurin painoarvo on suoritetuilla tutkinnoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön on otettava huomioon kuluvan kevään erityisolot, kun se vahvistaa ammattikorkeakoulujen tulevaa rahoitusta. Ammattikorkeakoulujen rahoitus ei ole vieläkään oikealla tasolla, vaan kahdeksan vuotta jatkuneiden rahoitusleikkausten vuoksi yhä liian vähäistä, muistuttaa OAJ.

Kuva: Leena Koskela

Lataa ja lue koko lausunto