• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valinnaiset ammatillisten tutkintojen osat vaativat vielä kehittämistä ja täydentämistä

22.09.2020 - 14.59 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä ammatillisten perustutkintojen uusia, kaikille yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia pitää vielä kehittää ja täydentää ennen niiden käyttöönottoa.

Keskeiset kehittämistarpeet koskevat uusien tutkinnon osien laajuutta, ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteerejä.

OAJ on ottanut kantaa ammatillisten tutkintojen osiin Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa.

Ammattitaitovaatimusten laajuus ja syvyys ei ole yhteismitallinen suhteessa osaamispisteiden määrään. Valtaosa ammattitaitovaatimuksista on esitetty hyvin epätarkasti ja lisäksi esitetyt arviointikriteerit soveltuvat huonosti näiden ammattitaitovaatimusten arviointiin.

Lataa ja lue koko lausunto