• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaisessa tuessa puutteita kaikilla koulutusasteilla

16.10.2020 - 16.09 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä oppimisen tuen järjestelmän on oltava yhtenäinen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tällä hetkellä varhaisessa tuessa on puutteita kaikilla kouluasteilla.

Varhaisen tuen pitäisi tarkoittaa sitä, että lapsi saa tukea heti tuen tarpeen ilmetessä varhaiskasvatuksessa ja tuki jatkuu katkeamatta alkuopetuksessa ja koko perusopetuksen ajan. Samoin tuen pitäisi olla välittömästi saatavilla tuen tarpeen ilmetessä myöhemmin koulupolulla. Nivelvaiheiden pitäisi myös olla sujuvia sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä että alakoulusta yläkouluun ja edelleen toiselle asteelle siirryttäessä.

Nyt toiselta asteelta puuttuvat säädökset tukiopetuksesta ja opetuksen määrästä. OAJ vaatii, että toiselle asteelle säädetään opiskelijalle oikeus tukiopetukseen. Lisäksi pitäisi säätää annettavan opetuksen vähimmäismäärä, jotta oppijan saama tuki ja opetus voidaan turvata.

OAJ vaatii, että osana Oikeus oppia -toimenpideohjelmaa tehdään myös tarvittavat muutokset oppimisen tukea, erityisopetusta ja ryhmäkokoja koskevaan lainsäädäntöön sekä opettajien koulutukseen.

Tarvitaan esimerkiksi selkeytystä tuen portaiden välille ja velvoittavaa lainsäädäntöä, jolla taataan oppilaalle tietyt tukitoimet jokaisella tuen portaalla.

OAJ muistuttaa lausunnossaan myös, että kiusaamisen ehkäisy on osa varhaista puuttumista.  Perusopetuksen valtakunnalliseen tuntijakoon lisättäväksi pitäisi lisätä oman ryhmän tunteja, joilla harjoiteltaisiin tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa