• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen maksut alenemassa

13.10.2020 - 15.46 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ:n mielestä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuilla on tuettava tavoitetta lisätä lasten osallistumista pedagogiseen varhaiskasvatukseen.

OAJ:n tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä ikäluokka kerrallaan edetään kohti maksutonta osapäiväistä päiväkotien varhaiskasvatusta kolme vuotta täyttäneille lapsille. Näin lisätään koulutuksellista tasa-arvoa ja varhaiskasvatus kytkeytyy entistä vahvemmin sivistyksellisiin perusoikeuksiin.

Arvioiden mukaan maksualennus lisäisi varhaiskasvatukseen osallistumista 4700 lapsella vuoteen 2024 mennessä. OAJ pitää tärkeänä, että esitetyn maksualennuksen kustannukset kompensoidaan kattavasti kunnille ja että siinä otetaan huomioon myös varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääntyminen.

Lataa ja lue koko lausunto