• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita tarkastellaan uudelleen

30.08.2021 - 16.17 Lausunto
Kuvituskuva

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteita tarkastellaan uudelleen edellisen lausuntokierroksen tuottaman runsaan palautteen ansiosta. Asetus laskentaperusteista astui voimaan vuoden alussa.

Nyt tarkastellaan opiskelijavuoteen kuuluvien päivien määritelmää, tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannusryhmien kertoimia sekä tutkintojen sijoittelua kustannusryhmiin. Lisäksi tarkasteltavana ovat majoituksen korotuskertoimet, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintotyyppikerrointen korottaminen sekä yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen kerääminen.

OAJ:n mielestä koulutuksen rahoituksen tulee olla vakaata ja ennakoitavaa. Siksi OAJ ei yleisellä tasolla kannata toistuvia muutoksia, joilla vaikutetaan ainoastaan siihen, miten niukkuutta jaetaan. Riittämätön rahoitus pakottaa koulutuksen järjestäjän vähentämään opetushenkilöstöä ja siten annettavan opetuksen ja ohjauksen määrää.

OAJ sanoo opetus- ja kulttuuriministeriölle jättämässään lausunnossa, ettei kannata esityksen mukaista opiskelijavuoden määritelmää eikä kustannusryhmien painokertoimien laskemista.

OAJ kuitenkin kannattaa ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen VALMAn, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen TELMAn sekä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen OPVAn painokertoimien nostoa. Lisäksi on huolehdittava siitä, että 1.8.2022 käynnistyvän nivelvaiheen koulutukset yhdistävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen TUVAn painokerroin vastaa VALMA-koulutuksen painokerrointa.

OAJ kannattaa lisäksi majoituskertoimen nostamista sekä puoltaa ammattitutkinnon (AT) ja erikoisammattitutkinnon (EAT) painokertoimen nostamista.

OAJ:n mielestä yrittäjän omassa yrityksessään suorittamasta oppisopimuskoulutuksesta ei tarvitse kerätä työelämäpalautetta, koska yrittäjältä kerätään joka tapauksessa opiskelijapalautetta.

 

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa