• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisen koulutusviennin laatu pitää varmistaa järjestämislupien ja pätevien opettajien avulla

26.11.2021 - 12.00 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää tärkeänä, että ammatillisten tutkintojen vienti jatkuu koulutusvientikokeilujen jälkeen. Tutkinnon perusteista poikkeaminen ja lupa järjestää perusteista poikkeavia tutkintoja tulee säilyttää ainoastaan niillä koulutuksenjärjestäjillä, joilla on kyseiseen tutkintoon voimassa oleva järjestämislupa sekä toteuttajina kelpoisuusehdot täyttävät opettajat.

OAJ vaatii, että koulutuksenjärjestäjille on annettava selkeät ohjeet ja suositukset poikkeuslupien hakemiseen ja että lupaprosessin aikataulun on oltava kohtuullinen, enintään kolme kuukautta.

OAJ antoi eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä, jossa esitetään säädettäväksi ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteista poikkeamisesta ja poikkeamisen luvanvaraisuudesta sekä maksullisen palvelutoiminnan päivittämisestä nykykäytännön mukaiseksi.

Koulutusviennin koordinointi varmistuu, kun luvista vastaisuudessa päättää Opetushallitus. Opetushallitukseen kertyy tieto vietävistä tutkinnoista, niistä vastaavista koulutuksenjärjestäjistä ja siitä, kuinka paljon ja minne koulutusta viedään.

OAJ vaatii, että OPH, tutkintovientitoimikunta, koulutuksenjärjestäjät ja sidosryhmät valmistelevat tutkinnon perusteista poikkeamista yhdessä. Näin varmistetaan koulutuksen tasalaatuisuus ja se, että poikkeavan tutkinnon suorittaminen ei sulje tietä jatko-opintoihin. Muutoksen vaikutuksia tutkintoviennin määrään ja laatuun tulee myös seurata.

Maksullisesta palvelutoiminnasta annettua lakia on OAJ:n mielestä tarpeen päivittää olemassa olevan käytännön mukaiseksi. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat järjestää ja myydä tutkintoja, tutkinnon osia, niihin valmistavaa koulutusta sekä valmentavaa koulutusta myös muille koulutuksen järjestäjille kuin ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lataa ja lue koko lausunto