• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eri kulttuuritaustoista tulleiden osaajien maahan jäämistä halutaan helpottaa

24.08.2021 - 14.28 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa hallituksen aikeita helpottaa kolmansien maiden kansalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä. Avoimuutta ottaa vastaan työelämää ja yhteiskuntaa rikastuttavia eri kulttuuritaustaisia osaajia tarvitaan. Osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä usean yrityksen kasvun este, muistuttaa OAJ lausunnossaan.

Hallituksen lakiesityksessä todetaan, että sen tarkoitus on uudistaa lupakäytäntöjä, sujuvoittaa oleskelulupaprosesseja sekä vahvistaa korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta.

OAJ kannattaa aikeita laajentaa lain soveltamisalaa koskemaan myös korkeakouluopiskelijoita tai kolmannen maan kansalaisia, kun kyse on tutkimuksen, opiskelun, harjoittelun tai vapaaehtoistoiminnan perusteella tapahtuvasta harkinnasta. Lakiin tehtävät muutokset lähtevät luottamusperiaatteesta, mikä on erinomaista, mutta ei näy kaikissa lain kohdissa riittävästi, esimerkiksi tutkijoiden osalta. OAJ pitää toisen asteen osalta valmistelua vaillinaisena.

Lakiesityksen tutkijoita ja jatko-opiskelijoita koskevat muutokset parantavat nykykäytäntöä mutta vain osittain. Esimerkiksi tutkijoilla ainoastaan työnhakua varten myönnettävä oleskelulupa pitenee.

OAJ:n mielestä olisi tarkoituksenmukaista myöntää tutkijakoulutuksen piirissä oleville väitöskirjatutkijoille mahdollisuus oleskelulupaan koko tutkinnon suorittamisen suunnitelluksi ajaksi, joka näin vastaisi opiskelijoita koskevia esityksiä.

Maahantuloperiaatteita pitäisi lisäksi tarkastella kokonaisuutena niin, että myös toinen aste ja vapaa sivistystyö sisältyisivät tarkasteluun.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa