• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

EU edistämässä tekoälyn hyödyntämisen kilpailukykyä ja turvallisuutta – OAJ patistaa lisäämään opettajien osaamista

07.09.2021 - 13.13 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ kannattaa toimia, joilla edistetään kilpailukykyistä toimintaympäristöä tekoälyn hyödyntämiselle EU:ssa, ilmenee OAJ:n lausunnosta sivistysvaliokunnalle. Kaikki kansalaiset tarvitsevat tekoälyosaamista ja -ymmärrystä. Tähän päästään ensi sijassa opettajien osaamista lisäämällä.

Lausunto liittyy valtioneuvoston kirjelmiin tekoälyn säätelyä koskevasta EU-asetuksesta.

Tekoälyn hyödyntämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka on huomioitava EU:n tason sääntelyssä. Niin sanotuksi korkean riskin tekoälyjärjestelmiksi tunnistetaan koulutussektorilla opiskelijavalintaan ja arviointiin liittyvät järjestelmät. OAJ korostaa lausunnossaan, että arviointia koskevan päätöksenteon on aina oltava siihen koulutetun ammattilaisen, eli opettajan, käsissä.

OAJ painottaa myös, että kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää lisää mahdollisuuksia ja rahaa tekoälyn tutkimukseen ja huippuosaamiseen. 

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa