• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kansallinen lapsistrategia unohtaa koulutusjärjestelmän

17.06.2021 - 11.18 Lausunto
Kuvituskuva

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa on OAJ:n mielestä sivuutettu kokonaan suomalainen koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Opettajien ja opetustyön merkitys lapsen hyvinvoinnille sekä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vahvistamiselle on OAJ:n mielestä huomioitava lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa selkeästi.

Järjestö paheksuu antamassaan lausunnossa sitä, ettei lapsistrategiassa esille nostettuihin ja tunnistettuihin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen haasteisiin esitetä toimeenpanosuunnitelmassa konkreettisia toimia. Ei voida lähteä siitä, että nykyinen hallitusohjelma riittää.

OAJ esittää toimeenpanosuunnitelmaan keinoja, miten muun muassa taataan jokaiselle lapselle mahdollisuus yksilöllisiä tarpeita vastaavaan koulutukseen, kokonaisvaltaiseen oppimiseen, oppimisen tukeen ja osaamisen kehitykseen. Lausunnossa esitetään myös selkeitä ehdotuksia, miten varhaiskasvatuksen laatua voitaisiin parantaa.

OAJ:llä on myös ratkaisut, millaista osaamista ja resursseja eri koulutusasteilla tarvitaan lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi, kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä miten kasvatus- ja opetushenkilöstön ja oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden edellytykset turvataan.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa